ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt)

ပုံ အပိုင်းနံပါတ် PDF ထုတ်လုပ်သူ အမျိုးအစား ဖော်ပြချက် အရေအတွက် RFQ
B88069X2203B502 B88069X2203B502 EPCOS - TDK Electronics ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 300V 1KA 2 POLE THROUGH HOLE 178100 ပစ္စည်းများ
B88069X7960B502 B88069X7960B502 EPCOS - TDK Electronics ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 420V 10KA 3 POLE TH 43301 ပစ္စည်းများ
2038-35-SMLF 2038-35-SMLF Bourns Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 350V 5KA 3 POLE SMD 104412 ပစ္စည်းများ
SE500 SE500 Littelfuse Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 500V 500A 2 POLE SMD 98143 ပစ္စည်းများ
SL1003A350SM SL1003A350SM Littelfuse Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 350V 10KA 3 POLE SMD 2800 ပစ္စည်းများ
SH600 SH600 Littelfuse Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 600V 5KA 2 POLE SMD 335 ပစ္စည်းများ
B88069X1630T602 B88069X1630T602 EPCOS - TDK Electronics ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 90V 20KA 2 POLE SMD 61032 ပစ္စည်းများ
SL1010A350SM SL1010A350SM Littelfuse Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 350V 5KA 3 POLE SMD 104357 ပစ္စည်းများ
AC240L AC240L Littelfuse Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 600V 5KA 2 POLE THROUGH HOLE 173 ပစ္စည်းများ
B88069X4951T103 B88069X4951T103 EPCOS - TDK Electronics ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 350V 2.5KA 2 POLE 246329 ပစ္စည်းများ
GTCS23-900M-R01-2 GTCS23-900M-R01-2 Littelfuse Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 90V 1KA 2 POLE SURFACE MOUNT 876 ပစ္စည်းများ
B88069X8910B502 B88069X8910B502 EPCOS - TDK Electronics ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 230V 10KA 3 POLE TH 4001 ပစ္စည်းများ
SG500Q SG500Q Littelfuse Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 500V 1KA 2 POLE SMD 1541 ပစ္စည်းများ
2027-15-SM-RPLF 2027-15-SM-RPLF Bourns Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 150V 10KA 2 POLE SMD 2674 ပစ္စည်းများ
SL1411A090A SL1411A090A Littelfuse Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 90V 10KA 2 POLE THROUGH HOLE 3309 ပစ္စည်းများ
2036-07-SMLF 2036-07-SMLF Bourns Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 75V 10KA 3 POLE SMD 74 ပစ္စည်းများ
2035-15-SM-RPLF 2035-15-SM-RPLF Bourns Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 150V 5KA 2 POLE SMD 13436 ပစ္စည်းများ
SL0902A230SM SL0902A230SM Littelfuse Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 230V 5KA 2 POLE SMD 1730 ပစ္စည်းများ
SG90 SG90 Littelfuse Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 90V 2KA 2 POLE SURFACE MOUNT 10909 ပစ္စည်းများ
2026-07-C2LF 2026-07-C2LF Bourns Inc. ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပိုက်ဖမ်းကိရိယာများ (gdt) GDT 75V 20KA 3 POLE THROUGH HOLE 448 ပစ္စည်းများ
Top